Annuleringsvoorwaarden Pension

Het gehele jaar door, m.u.v. de schoolvakanties en de maanden juli en augustus, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de reservering

- annulering 14 dagen of minder voor aanvang van de reservering : 25% van de totale kosten
- annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de reservering   : 50% van de totale kosten


In de schoolvakanties en de maanden juli en augustus gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

- kosteloos annuleren tot 28 dagen voor aanvang van de reservering
 
- annulering 28 dagen of minder voor aanvang van de reservering : 25% van de totale kosten
- annulering 14 dagen of minder voor aanvang van de reservering : 50% van de totale kosten
- annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de reservering   : 75% van de totale kosten

In de maanden juli en augustus en de schoolvakanties kunt u slechts annuleren bij een aantoonbare geannuleerde reis of ziekte (van uzelf of uw hond). Als u bijvoorbeeld uw hond om wat voor reden dan ook ergens ander onderbrengt (bv bij familie) of besluit uw hond mee te nemen op vakantie dan blijven de annulerings- en betalingsvoorwaarden onverkort van kracht.

Het spreekt voor zich dat als ik de door een annulering vrijgekomen plek alsnog op kan vullen, dat u de annuleringskosten niet hoeft te betalen of retour krijgt.
 
Annuleren kan alleen via email (info@fetch.nu), s.v.p. met opgave van reden van annulering.
 

BETALINGSVOORWAARDEN
 
Pensionkosten dienen vooruit voldaan te worden. Indien u de betaling en daarop volgende eventuele aanmaning(en) niet tijdig voldoet, behoud ik mij het recht voor om incassokosten in rekening te brengen en eventueel de reservering te annuleren. 


ZIEKTE/MEDISCHE BEHANDELING/AFWIJKEND GEDRAG TIJDENS VERBLIJF
 
Indien uw hond door ziekte (en/of aandoening, en/of een medische behandeling, en/of afwijkend gedrag), welke ontstaan is buiten de schuld van FETCH om, (tijdelijk) ergens anders ondergebracht dient te worden, heeft u geen recht op restitutie voor de dagen dat uw hond hier niet verblijft.
 
Indien, naar tenminste mijn eigen objectieve inschatting, de ziekte (en/of eerder genoemde gevallen), bedreigend is voor de andere hier aanwezige honden, behoud ik mij het recht voor, de hond elders onder te brengen. Uiteraard het een en ander in overleg met u.